Markvartice, okres Jičín

Do nového roku 2008 přejeme všem čtenářům  hlavně hodně zdraví.Dále vám všem přejeme, aby chvíle strávené nad knihami pro vás byli  zážitkem a příjemným odpočinkem.

Byli bychom  potěšeni, kdyby služeb knihovny začali využívat další naši spoluobčané. Myslíme si , že máme co nabídnout.Neváhejte a přijďte, jsme tu pro vás. 

HODNOCENÍ roku 2007 v naší knihovně

  •  rok 2007 byl pro naši knihovnu výjimečný , neboť během celého roku vzrostl počet čtenářů mladších 15 let na 7.  V roce 2006 byla zapsána v této kategorii pouze jedna čtenářka. 
  • mladé čtenáře  do knihovny lákají novinky z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a možnost bezplatného využití počítače připojeného na internet.
  • v roce 2007 jsme zaznamenali vyšší počet všech čtenářů, z počtu 16 v roce 2006 na 24 v roce 2007.
  • vzrostl  počet vypůjčených exemplářů, v roce 2007 jsme půjčili přes 800 knih.


 

SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY POHLEDY DO MINULOSTI MARKVARTIC

Dne 19.12.2007 od 17 hodin jsme se zúčastnili otevření nové společenské místnosti na obecním úřadě, a to u příležitosti křtu knihy markvartického rodáka pana Miroslava Bartoně s názvem Pohledy do minulosti Markvartic. Této slavnostní události se zúčastnil osobně autor pan Bartoň, zástupce firmy Planta naturalis ing. Zdena Nykodémová a ing. Bohumil Bradna, ředitel firmy ZEMA MARKVARTICE a.s. ing. Oldřich Lachman a starosta obce pan František Šolc. Všichni výše uvedení přispěli nemalou měrou k tomu , že kniha byla nákladem 1000 výtisků vydána jilemnickým nakladatelstvím GENTIANA.5 knih s podpisem autora přibylo do knižního fondu naší knihovny.


PŘEDVÁNOČNÍ PODVEČER

Dne 17.12.2007 byla knihovna otevřena naposledy v roce 2007.

Od 17 hodin 17.12.2007 jsme připravili pro naše čtenáře předvánoční podvečer .Toto setkání před vánočními svátky jsme zorganizovali již potřetí, každým rokem se přijde rozloučit s uplynulým rokem více čtenářů. A to nás opravdu těší.


POZVÁNKA:

 

 


 

Pan doktor Waldhauser onemocněl, a proto se uskutečnila  náhradní vycházka po Markvarticích zaměřená na botaniku . Společné odpoledne jsme zakončili ochutnávkou bylinných čajů v chalupě firmy Planta naturalis.

POZVÁNKA:

 

                                                                                                                                              

Ve dnech 1.- 3. června 2007 se konala již tradiční výstava firmy Planta naturalis o květnatých loukách. V tomto roce poprvé byla obohacena o malou archeologickou výstavku  nálezů blízkého okolí Markvartic, vystavované exponáty zapůjčil dr. Waldhauser.O keltské svatyni jižně od Markvartic byla uvedena nová zjištění z oboru letecké archeologie, prezentovaná fotografiemi a texty archeologa -amatéra pana Hejtmana z Nové Paky. Závěrem je třeba podotknout, že keltská svatyně plnila funkci shromažďovací, určitě se v tomto prostoru konaly keltské oslavy podle  tradic střídání ročních období, ale jistě tento prostor byl i jakýmsi keltským přírodním kalendářem. Pozorováním se zjistilo, to co Keltové věděli již dávno, že slunce vychází v době jarní a podzimní rovnodennosti nad nedalekým kopcem Veliš, při letním slunovratu vychází slunce směrem nad hradem Trosky a v den zimního slunovratu ve směru vrchu Češov.U Trosek i na Češově archeologové našli při průzkumech nálezy z doby Keltů.

Naši nejmladší čtenáři se podíleli na výzdobě místosti, kde byla expozice umístěna. Přípravě jsme věnovali tři odpoledne.Na první schůzce jsme připravili obětní váčky malých Keltů , na druhé jsme pletli kopretinové věnečky, tato dvě setkání jsme připravovali v místnosti knihovny a třetí odpoledne jsme naše maličkosti aranžovali už v místnosti výstavy v chalupě.Potom jsme si ještě vyzkoušeli nazdobit přírodní kytice, ispirovali jsme se při aranžování studentů z Litomyšle.

 

Dne 2.června 2007 v podvečerních hodinách jsme si dávné keltské osídlení připomněli díky vystoupení tanečních skupin z Libereckého kraje Irské sestry , Divoký Ir a Irský tygr. Atmosféra byla vynikající. Všichni doufáme, že se setkání bude opakovat a keltská minulost bude u nás ožívat.

                                                                                                                                            

Dne 20. března 2007 proběhla v příjemném prostředí firmy Planta naturalis beseda s archeologem dr. Waldauserem z Okresního muzea v Mladé Boleslavi  o keltské minulosti Markvartic a okolí.

Tato akce se setkala s velkým ohlasem obyvatel všech věkových kategorií

Starší obyvatelé zavzpomínali na dobu před třiceti lety, kdy dr. Waldhauser prováděl archeologický výzkum keltské svatyně nedaleko obce.Mladší si mohli uvědomit, že bydlí ve významné lokalitě obývané již před dvěma tisíci lety.

Děkujeme všem , kteří se zúčastnili .

 

V pondělí 15.ledna 2007 jsme  s firmou Planta naturalis uspořádali zeměpisnou přednášku na téma Pamír - hory - květiny s cestovatelem panem Horynou. Toto setkání mělo velký ohlas mezi všemi návštěvníky.

aktualizováno: 30.9.2010